Iedere verandering is geen verbetering voor alle belanghebbenden

Het Dagblad van het Noorden schreef er ook al over. Fietsers en bromfietsers zijn blij met de realisatie van het fietspad van Beilen via de Mussels naar Dwingeloo en vice versa.

Het Dagblad van het Noorden schreef er ook al over. Fietsers en bromfietsers zijn blij met de realisatie van het fietspad van Beilen via de Mussels naar Dwingeloo en vice versa.

Echter krijgen wij signalen dat voor de overige weggebruikers de situatie nu niet direct een verbetering is. Integendeel. Met name verkeer dat vanuit Beilen via de Mussels naar Dwingeloo rijdt heeft een wat nare bijsmaak van de veranderingen van het wegvak.

Weliswaar is er naast één kant van de weg een ruim bemeten strook met gras betonkeien gelegd, Maar wanneer het verkeer daar geen gebruik van maakt beleef je als weggebruiker vanuit de richting Beilen angstige momenten.

Dat is dan ook de reden geweest dat wij aan het college schriftelijke vragen hebben gesteld over de uiteindelijke inrichting van de wegen de vraag hebben neergelegd wat de visie van het College op de huidige situatie is.

Wij hebben de volgende vragen aan het College gesteld:


Geacht College,

Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden omtrent bovenstaande weg hebben wij van de VVD fractie de volgende vragen:

- Voldoet bovengenoemde weg aan de Wegenverkeerswet?

Hierbij willen we graag in de beantwoording aandacht geschonken wordt aan de volgende subvragen:

- Is de weg breed genoeg?

- Op welke wijze wordt de breedte vastgesteld, d.w.z.inclusief of exclusief de graskeien, tussen de belijning of is de breedte van het asfalt leidend?

- Klopt de wegmarkering van bovengenoemd tracé?

- Is de middenstreep wel of geen onderdeel van de wegmarkering?

- Is de inrichting van het tracé conform een 60- of 80kilometer snelheidslimiet ?

Daarnaast constateren wij van de VVD fractie dat de weggebruikers, aanwonenden en de desbetreffende journalist ervaren dat boven genoemd tracé onveilig is in het gebruik. Herkent het College dit signaal?

Uit het artikel blijkt dat zowel de Gemeente Westerveld alsGemeente Midden-Drenthe het niet noodzakelijk achten m.b.v. borden de gebruikers voor te lichten omtrent de wegsituatie. Graag willen wij van hetCollege weten of dit klopt.

Daarnaast zouden wij graag vernemen hoe het College invulling gaat geven aan het begrip “we houden de vinger aan de pols” zoals vermeld in het artikel.