IN MEMORIAM EGBERT BOLHUIS

Oud VVD Wethouder en oud Statenlid Egbert Bolhuis is op 57 jarige leeftijd op 25 oktober jl. overleden. 

Van 1994 tot en met 1997 was hij raadslid van de voormalige gemeente Beilen.

Vanaf de gemeentelijke herindeling van 2 januari 1998 tot en met 2010 is hij gedurende een periode van 12 jaar Wethouder van de gemeente Midden-Drenthe geweest.

Daarnaast was hij van 1992 tot 1998 en van 2013 tot 2015 lid van Provinciale Staten namens de VVD. Tevens was hij lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid.

In april 2015 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding van de Commissaris van de Koning de heer Jacgues Tigelaar. Hij was lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gedurende de laatste jaren maakte hij deel uit van het Bestuur van het VVD Lokaal Netwerk Drenthe Centraal.

De VVD in Midden-Drenthe is hem voor zijn bestuurlijke bijdrage en inzet gedurende een groot aantal jaren veel dank verschuldigd.