Van digitaal zandpad naar digitale snelweg

VVD is blij dat de financiering voor glasvezel nu rond is en dat de cooperatie is opgericht.

In de vergadering van 29 september jl heeft de gemeenteraad unaniem besloten het bedrag van 2,75 miljoen euro beschikbaar te stellen voor financiering van het breedband in de buitengebieden. Het vervolg is nu aan de cooperatie. 

Voor u na te lezen de reactie van de VVD fractie op het aanleggen en het beschikbaar stellen van glasvezel


Wat de VVD vorig jaar nog betitelde als een digitale zandpad lijkt eindelijk een digitale snelweg te worden. 
Al jaren maakt de VVD zich hard voor breedband internet. De drie kernen hebben dit inmiddels, maar de buitengebieden en de bedrijventerreinen zijn voor de VVD net zo belangrijk. 
Wij zijn daarom blij dat vandaag eindelijk een start naar realisatie ingezet gaat worden. 

Lokale initiatieven zoals SMD dienen ondersteund te worden. Volgens de VVD heeft de lokale overheid hier een taak.

Waarom is het vooral nu zo belangrijk breedband aan te leggen ? Voor het voortbestaan van een plattelandsgemeente als Midden Drenthe is dit een must. 

Breedband biedt een bijzondere meerwaarde op economisch vlak , maar vooral ook op het maatschappelijke en culturele vlak. 
Zoals;
  • Continuïteit van bedrijven op bedrijven terreinen
  • Betere vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven
  • De recreatieve sector, voor de recreant is internet een van de belangrijkste doorslaggevende eisen
  • De agrarische sector
  • Met de digitalisering van het onderwijs en de ontwikkelingen hierin biedt breedband een grote verbreding van mogelijkheden
  • Studerenden kunnen op deze manier langer thuis wonen
  • Antivergrijzing kan hiermee ingezet worden. De meeste mensen willen immers een goede digitale verbinding met de buitenwereld
  • Ook voor de zorg is breedband een zeer belangrijke factor. Wat denkt u van digizorg, robotisering in de zorg, domotica, zorg op afstand.  Mensen kunnen zelfs langer thuis wonen.

Kortom Breedband brengt verbetering van de leefbaarheid en houdt het platteland vitaal. 

Voor MD zijn de financiële gevolgen van deze digitale snelweg 2.750.000 euro. Met de provincie als voorbeeld wordt deze financiering in de vorm van een lening verstrekt. De lening is onderbouwd met een businesscase en wordt geborgd door een risicoreserve.

Deze investering zal zich zelf terugbetalen. De VVD fractie is er van overtuigd dat dit gebeurt volgens de regeling maar ook op zowel economisch als maatschappelijk vlak. 

De VVD heeft al in haar verkiezingsprogramma opgeroepen tot het starten van de aanbesteding.

De VVD fractie roept alle inwoners op zich te laten aansluiten en deze kans niet voorbij te laten gaan. De investering voor de inwoner betaald zich terug. Het betaald zich terug in de meerwaarde van de woning.

De VVD wil zo snel mogelijk de schop in de grond zodat in 2017 de digitale snelweg werkt en alle inwoners met hoge snelheid en lage kosten op het internet kunnen surfen.