Nieuws

 • Moties aangenomen. 29-02-2024

  De VVD fractie heeft op 29-02 tijdens de raadsvergadering, samen met Gemeentebelangen-BBB twee moties ingediend. Als eerste hebben we extra aandacht gevraagd voor het beschermen en behouden van het cultuurhistorisch erfgoed in het buitengebied. Het belang hiervan werd door de wethouder beaamd en hij gaat hier mee aan de slag. De tweede motie ging over de provinciale "ruimte voor ruimte-regeling". We deden de oproep om beleid te maken en ons hier actief bij te betrekken, zodat we ook invloed hebben op de locaties van compensatie-woningen in het buitengebied. Deze motie is unaniem aangenomen! Lees verder

 • Plannen Esweg

  30 januari was de inloopavond over de plannen voor de “nieuwe” Esweg (de Noord-Zuid verbinding door Beilen). Wij zijn blij dat er nu plannen voor ons liggen, maar we maken ons wel zorgen over de voorgestelde breedte van de rijbaan. Het voorstel is namelijk om deze 1,35 meter smaller te maken… zeker voor bussen, vrachtwagens en landbouwvoertuigen maakt dat een groot verschil. Lees verder

 • Dorpsvisie Westerbork

  Westerbork, wat een mooie dorpsvisie! Jullie mogen terecht trots zijn! Participatie aan de voorkant Lees verder

 • Statenfractie on tour

  VVD-Fractie- en commissieleden uit Meppel, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe kwamen afgelopen vrijdag in Villa Kalkovens samen met een vertegenwoordiging van de statenfractie. Lees verder

 • VVD Midden-Drenthe trekt met de stemmentrekker door gemeente

  De kandidaten van de VVD Midden-Drenthe zijn net als vier jaar geleden weer door de hele gemeente gereden met een trekker en aanhanger. Het doel was om zichtbaar te zijn, ook in de kleine kernen, en om in gesprek te gaan met inwoners om te horen wat er leeft. Lees verder

 • Ontmoet de kandidaten op 12 maart 2022

  Ga in gesprek met de kandidaten. Ontmoet ze tijdens de trekkertocht op zaterdag 12 maart as. Lees verder

 • VVD fractie onder indruk van veerkracht en toekomstvisie Striethouldt Party en Event Catering

  Dinsdag 1 maart waren we te gast bij Striethouldt Party & Event Catering in Westerbork. De eigenaren Lorenz en Mariëlle hebben ons vol passie meegenomen in het ontstaan en ontwikkeling van hun bedrijf. Lees verder

 • Dorpenoverleg Midden-Drenthe

  VVD Midden-Drenthe in gesprek met het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het grootste dorpshuis van Midden-Drenthe in Witteveen. Onder de indruk van alle activiteiten en zoveel vrijwillig ondernemerschap! Lees verder

 • Bezoek TC Smalhorst

  Op bezoek bij TC Smalhorst om de praten over de ontwikkelingen van de laatste tijd. Lees verder

 • VVD Midden-Drenthe is een lokale partij

  Midden-Drenthe is geen randstad… het lijkt nog wel eens te worden vergeten. Bekijk het filmpje --> Lees verder

 • Knokken om je doelen te bereiken

  Lijsttrekker Arjan van Gelderen: knokken om je doelen te bereiken Lees verder

 • Bezoek vakantiepark Het Drentse Wold

  Donderdag is een delegatie van de kandidaten gastvrij ontvangen bij vakantiepark Het Drentse Wold. In gesprek met de beheerders Sibco en Ron. Ondernemers met passie en oog voor duurzaamheid, creativiteit en samenwerking met andere ondernemers en inwoners. “Noaberschap” als middel voor een nog mooiere leefomgeving. Dat ondersteunen wij als VVD Midden Drenthe van harte! Lees verder

 • Werkbezoek 2ekamerleden Strolenberg en van Campen

  VVD-kamerleden Thom van Campen en Mark Strolenberg hebben dinsdag een bezoek gebracht aan twee agrarische bedrijven in Midden-Drenthe. Ze werden vergezeld door een delegatie van VVD Midden-Drenthe. Lees verder

 • Samen verder bouwen: het verkiezingsprogramma 2022

  Het verkiezingsprogramma 2022, onder de titel Samen verder bouwen, is gepubliceerd op de website. Daarnaast is er een overzicht van onze speerpunten gemaakt. Lees verder

 • Kapper bezocht

  Afgelopen week hebben wij een bezoek gebracht aan Hair Studio New Image in Smilde. We hebben gesproken over de moeilijke periode die nu achter de rug ligt, en wat komen gaat. Lees verder

 • Arjan Van Gelderen lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Afgelopen weekend (27 november) hebben de leden van de VVD Midden-Drenthe tijdens een alv de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. Arjan Van Gelderen uit Makkum is gekozen als lijsttrekker. Lees verder

 • Jan Batelaan voorgedragen als VVD Wethouder Midden-Drenthe

  Jan Batelaan voorgedragen als VVD Wethouder Midden-Drenthe Lees verder

 • Arjan van Gelderen nieuwe fractievoorzitter

  15 mei − Henk de Weerd geeft als huidige fractievoorzitter het stokje over aan Arjan van Gelderen. De Weerd: “Van Gelderen is één van de nieuwe generatie raadsleden en hij heeft inmiddels voldoende ervaring opgebouwd om nu het stokje over te nemen”. We hebben met elkaar bewust naar dit moment toegewerkt om halverwege de raadsperiode te wisselen van fractievoorzitter. We hebben een mooie jonge VVD fractie die ik ook goed op weg heb kunnen helpen en ik wil graag die ontwikkeling met deze stap blijven stimuleren! Lees verder

 • Coalitie akkoord rond!

  17 mei − Coalitie akkoord rond! Lees verder

 • Bedankt Heleen Jurgens

  28 maart − Bedankt Heleen! Vandaag, woensdag 28 maart, wordt de gemeenteraad 2014-2018 ontbonden. Dat betekent voor de VVD Midden-Drenthe dat we afscheid nemen van onze fractievoorzitter, Heleen Jurgens, die niet terugkeert in de raad. Heleen is 8 jaar lid geweest van de fractie, waarvan de laatste 2,5 jaar als fractievoorzitter. Ze heeft zich altijd volg overgaaf, enthousiasme en gedrevenheid ingezet om het liberale geluid in de raad en daar buiten te laten horen. Heleen heeft in haar raadslidmaatschap met vele verschillende mensen in de fractie gezet. Ook heeft ze drie burgemeesters “versleten”. Dat de sollicitatie voor de huidige burgemeester langer heeft geduurd heeft er ook voor gezorgd dat dit meer vergde van de fractievoorzitters. Heleen hoorde je hier nooit over klagen, als het maar een goed en zorgvuldig proces is waren haar woorden. Bedankt Heleen voor je inzet, voor je tijd als fractievoorzitter en voor je energie! Lees verder