Nieuws

 • IN MEMORIAM EGBERT BOLHUIS

  11 november − Oud VVD Wethouder en oud Statenlid Egbert Bolhuis is op 57 jarige leeftijd op 25 oktober jl. overleden. Van 1994 tot en met 1997 was hij raadslid van de voormalige gemeente Beilen. Vanaf de gemeentelijke herindeling van 2 januari 1998 tot en met 2010 is hij gedurende een periode van 12 jaar Wethouder van de gemeente Midden-Drenthe geweest. Daarnaast was hij van 1992 tot 1998 en van 2013 tot 2015 lid van Provinciale Staten namens de VVD. Tevens was hij lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid. In april 2015 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding van de Commissaris van de Koning de heer Jacgues Tigelaar. Hij was lid in de Orde van Oranje Nassau. Gedurende de laatste jaren maakte hij deel uit van het Bestuur van het VVD Lokaal Netwerk Drenthe Centraal. De VVD in Midden-Drenthe is hem voor zijn bestuurlijke bijdrage en inzet gedurende een groot aantal jaren veel dank verschuldigd. Lees verder

 • Eindejaarsborrel VVD Midden-Drenthe

  05 december − Eindejaarsborrel VVD Midden-Drenthe Lees verder

 • Iedere verandering is geen verbetering voor alle belanghebbenden

  05 november − VVD Midden-Drenthe stelt vragen aan het college Lees verder

 • Coalitie akkoord rond!

  17 mei − Coalitie akkoord rond! Lees verder

 • Bedankt Heleen Jurgens

  28 maart − Bedankt Heleen! Vandaag, woensdag 28 maart, wordt de gemeenteraad 2014-2018 ontbonden. Dat betekent voor de VVD Midden-Drenthe dat we afscheid nemen van onze fractievoorzitter, Heleen Jurgens, die niet terugkeert in de raad. Heleen is 8 jaar lid geweest van de fractie, waarvan de laatste 2,5 jaar als fractievoorzitter. Ze heeft zich altijd volg overgaaf, enthousiasme en gedrevenheid ingezet om het liberale geluid in de raad en daar buiten te laten horen. Heleen heeft in haar raadslidmaatschap met vele verschillende mensen in de fractie gezet. Ook heeft ze drie burgemeesters “versleten”. Dat de sollicitatie voor de huidige burgemeester langer heeft geduurd heeft er ook voor gezorgd dat dit meer vergde van de fractievoorzitters. Heleen hoorde je hier nooit over klagen, als het maar een goed en zorgvuldig proces is waren haar woorden. Bedankt Heleen voor je inzet, voor je tijd als fractievoorzitter en voor je energie! Lees verder

 • De VVD wil jongeren in de raad!

  © Administrator

  09 maart − De VVD Midden-Drenthe heeft jonge gezichten op de kandidatenlijst en zet daarmee in op jeugd in de gemeenteraad. Marie-Cecile Hatzmann 23 jaar, Veronique Roerink 29 jaar en Erwin Brink 31 jaar willen graag samen met de gevestigde orde werken aan een nog beter Midden-Drenthe. Lees verder

 • Kandidaten enthousiast over plannen Apple museum.

  © Administrator

  04 maart − Initiatieven van vrijwilligers die ook nog eens goed zijn voor Midden-Drenthe, daar houdt de VVD van. Door de recente ontwikkelingen rond de huisvesting van het Apple-museum hebben de kandidaten van de VVD de stichting achter het Apple-museum opgezocht om bijgepraat te worden. Lees verder

 • Op werkbezoek bij LTO Midden Drenthe

  © Administrator

  14 februari − VVD kandidaten op werkbezoek in Zwiggelte. Een gesprek tussen LTO Midden-Drenthe en de kandidaten van de VVD vond plaats op kalkoenenboerderij van der Sterren in Zwiggelte. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  07 februari − Wij hebben voor u de highlights uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022 op een rijtje gezet. Uiteraard is het volledige verkiezingsprogramma ook online lezen. Lees verder

 • Koersnotitie vitale vakantie parken

  20 december − Koersnotitie Vitale vakantieparken is vastgesteld. Mooi plan om de vakantie parken weer vitaal te maken. Echter hadden we als fractie ook graag gezien dat de parken die geen uitzicht hebben om vitaal te worden meer aandacht zouden krijgen. Lees verder

 • Vernieuwende kandidatenlijst VVD Midden Drenthe

  24 november − Donderdagavond 23 november is op de algemene ledenvergadering van de VVD Midden Drenthe de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Een vernieuwende lijst met kandidaten uit de verschillende windstreken van onze gemeente. Een lijst vol van ambitie, kennis en enthousiasme. Midden Drenthe een duurzame toekomst geven is het uitgangspunt. De lijst wordt aangevoerd door Anique Snijders (41, informatie management) en op dit moment al raadslid. Lees verder

 • Volledige kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

  24 november − De volledige kandidatenlijst voor de komende verkiezingen is op 23 november vastgesteld. Lees verder

 • Algemene beschouwingen 2018

  03 november − De algemene beschouwingen, de reactie op de begroting 2018, vonden plaats op 2 november 2017. De reactie van de VVD fractie is hier terug te lezen. Lees verder

 • Permanente bewoning receatieparken.

  09 oktober − De VVD heeft al jaren de aandacht gevraagd voor de permanente bewoning op recreatieparken. De handhavingproblematiek en de veiligheid zijn hier een punt van zorg, maar ook de mogelijke verpaupering van de parken omdat de bewoners niet weten waar zij aan toe zijn zolang er geen beleid is over deze problematiek. Lees verder

 • Perspectief nota – 6 Juli 2018

  06 juli − Reactie op perspectiefnota 2018 Lees verder

 • Het Besmettelijke Virus dat Politiek heet

  14 februari − “Politiek is in hoge mate besmettelijk. Als je eenmaal bent geïnfecteerd laat het je nooit meer los,” aldus Fractievoorzitter van de VVD-Statenfractie Willemien Meeuwissen tijdens de stoomcursus Politiek in de Praktijk. Een uiterst leuke, verrassende, informatieve en effectieve bijeenkomst. Georganiseerd door de VVD Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. Lees verder

 • Vragen vervallen pand Hoogersmilde

  © Administrator

  27 januari − Iedereen die weleens door Hoogersmilde is gereden heeft het vervallen pand langs de rijksweg zien staan. Het pand dat lange tijd dienst heeft gedaan als garage van Dam. Dit pand is in een zeer vervallen staat, ruiten zijn ingegooid, dakbedekking ligt los. Kortom dit komt niet ten goede aan de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers. Lees verder

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

  04 januari − Het bestuur van uw lokaal netwerk nodigt u hierbij uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie welke zal worden gehouden op zaterdag 21 januari 2017 om 17:00 uur bij hotel/restaurant: “De Ruyghe Venne” in Westerbork Lees verder

 • Reactie algemene beschouwingen 2017

  09 november − Op 3 november jl. waren de algemene beschouwingen 2017. De tekst uitgesproken door fractievoorzitter Heleen Jurgens is hier terug te lezen. Lees verder

 • Veiligheid en leefbaarheid op bungalowparken onder de aandacht

  01 november − Zaterdag 29 oktober 2016 is er een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraad en een aantal vakantieparken in Midden-Drenthe. Dit raadsbrede gesprek is het vervolg op een initiatief van de VVD-fractie van Midden-Drenthe dat in het tweede kwartaal van 2016 startte. Lees verder