Vragen vervallen pand Hoogersmilde

Iedereen die weleens door Hoogersmilde is gereden heeft het vervallen pand langs de rijksweg zien staan. Het pand dat lange tijd dienst heeft gedaan als garage van Dam. Dit pand is in een zeer vervallen staat, ruiten zijn ingegooid, dakbedekking ligt los. Kortom dit komt niet ten goede aan de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers.

© Administrator

Iedereen die weleens door Hoogersmilde is gereden heeft het vervallen pand langs de rijksweg zien staan. Het pand dat lange tijd dienst heeft gedaan als garage van Dam.

Dit pand is in een zeer vervallen staat, ruiten zijn ingegooid, dakbedekking ligt los. Kortom dit komt niet ten goede aan de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers.


In een gesprek met dorpsbelangen Hoogersmilde hebben we hierover uitvoerig gesproken. We zijn hierin gedoken en hebben het college om opheldering gevraagd. 


In 2014 – 2015 is er veelvuldig contact geweest tussen de gemeente en de vereniging Dorpsbelangen Hoogersmilde.  Naar aanleiding van dit contact en de schriftelijke vragen die door de vereniging zijn gesteld heeft een ambtenaar van de gemeente de locatie bezocht. Uit de beantwoording dd. 24 december 2014 is door betreffende ambtenaar aangegeven dat de veiligheid bij het pand niet is gewaarborgd. De gemeente gaf aan de woningwet en de APV  werden overtreden. Het bouwwerk moest in overeenstemming met het bouwbesluit worden aangepast. In de brief is aangegeven dat u de eigenaar en/of gebruiker 8 weken de tijd heeft gegeven het overtreden te beëindigen. 

Dit alles speelt 2 jaar geleden. Tot op heden is het pand nog steeds in dezelfde staat als 2 jaar terug. 


Raadslid Anique Snijders heeft namens de VVD fractie de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wat heeft het college, sinds de brief van 24 dec 2014, gedaan om te zorgen dat de APV en de woningwet niet meer werd overtreden?
  2. Waarom is er tot op heden niets gewijzigd op de locatie aan de rijksweg?
  3. Deelt het college onze mening dat de huidige staat van het pand nog steeds een gevaar vormt voor de omwonenden en passanten? 
  4. Wat is het college van plan te gaan doen om de veiligheid op de locatie te verbeteren?
  5. Is het college van mening dat het pand aan de rijksweg in Hoogersmilde niet past in het beeld dat hoort bij een leefbaar dorp?