Koersnotitie vitale vakantie parken


Afgelopen week hebben we in de raad de koersnotitie Vitale Vakantieparken vastgesteld.Een mooie notitie die samen met de andere Drentse gemeenten en de provincie is opgesteld. 

In deze notitie worden de vakantieparken ingedeeld in 4 kwadranten.

Het groene kwadrant en rode kwadrant zijn daarin de twee uitersten.Een groen park is een park dat nog grote kans heeft weer een vitaal vakantiepark te worden een rood park heeft deze kans niet meer. Voor rode parken moeten er andere oplossingen komen. De koersnotitie voor Midden Drenthe, die ter besluitvorming voorlag aan de raad, beschrijft hoe dit in onze gemeente aangepakt gaat worden. 

Over het grootste gedeelte van de notitie waren we uiterst tevreden. Een pilot park aanwijzen uit het groene kwadrant, park Hart van Drenthe. Met deze pilot wordt uitgezocht welke aanpak een park nodig heeft weer vitaal te worden. Uitgangspunt blijft altijd "Eén park, één plan" .

Waar we minder tevreden over waren is dat er in de eerste aanpak geen aandacht wordt besteedt aan de rode parken. Er is immers alleen een pilot in het groene kwadrant. Wij zijn van mening dat de parken die al een plan hebben gemaakt voor hun rode park niet gehinderd in hun voortgang moeten worden. We hebben dan ook een amendement ingediend om ook een rood park als pilot park in te stellen. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald.

De koersnotite is vastgesteld. Er is ons verzekerd dat ieder park niet stil hoeft te staan en dat het gefaciliteerd wordt met het maken van plannen. 

Wij doen dan ook een oproep aan de verenigingen van eigenaren om in gesprek te blijven, de gemeente op te zoeken en zoveel mogelijk stappen proberen te maken. 


Anique Snijders

Raadslid