Bedankt Heleen Jurgens

Bedankt Heleen!

Vandaag, woensdag 28 maart, wordt de gemeenteraad 2014-2018 ontbonden. Dat betekent voor de VVD Midden-Drenthe dat we afscheid nemen van onze fractievoorzitter, Heleen Jurgens, die niet terugkeert in de raad.Heleen is 8 jaar lid geweest van de fractie, waarvan de laatste 2,5 jaar als fractievoorzitter. Ze heeft zich altijd volg overgaaf, enthousiasme en gedrevenheid ingezet om het liberale geluid in de raad en daar buiten te laten horen. Heleen heeft in haar raadslidmaatschap met vele verschillende mensen in de fractie gezet. Ook heeft ze drie burgemeesters “versleten”. Dat de sollicitatie voor de huidige burgemeester langer heeft geduurd heeft er ook voor gezorgd dat dit meer vergde van de fractievoorzitters. Heleen hoorde je hier nooit over klagen, als het maar een goed en zorgvuldig proces is waren haar woorden.

Bedankt Heleen voor je inzet, voor je tijd als fractievoorzitter en voor je energie!